Schouderklachten

Heeft u last van pijn aan de schouder? Lees hier over mogelijke oorzaken en de oplossing!

Het klachtenbeeld bij de schouder kan zeer verschillend zijn. Schouderpijn kan bijvoorbeeld ontstaan door een trauma of val, maar kent vaak een geleidelijk ontstaan waar overbelasting door werk, sport of hobby aan ten grondslag ligt. Het niet op een juiste manier gebruiken van spieren (coördinatie) of stijfheid van gewrichten kan leiden tot deze overbelasting, waardoor bij bewegingen schouderpijn ervaren kan worden.

Het achterhalen van de oorzaak van de problemen is dan ook cruciaal voor een goede aanpak. Bij ProFysio Amsterdam gaan wij met de patient aan de slag om de oorzaak van jouw type klacht te achterhalen om vervolgens te begeleiden.

Last van schouderklachten?

Neem direct contact op voor een afspraak met een van onze specialisten.

VEEL VOORKOMENDE SCHOUDER KLACHTEN

Zoals de naam al doet vermoeden zit een Frozen Shoulder vooral vast. Maar zo gemakkelijk is het ook weer niet. Ten eerste is een Frozen Shoulder vooral pijnlijk maar het is daarnaast ook een aandoening van de schouder die zich laat kenmerken door verschillende, vaak tijdrovende fasen.

De beginfase wordt gekenmerkt door hevige pijn in de schouder, uitstralend in de bovenarm en geleidelijk verlies aan actieve en passieve bewegingsvrijheid. Dit komt voort uit een irritatie en ontsteking van het gewrichtskapsel en leidt tot een contractuur van het totale gewrichtskapsel van de schouder.
De schouder wordt naar verloop van tijd erg stijf in alle bewegingsrichtingen (voorwaarts heffen, zijwaarts heffen, hand in de nek, hand op de rug.). Daarnaast is frequente nachtelijke pijn een belangrijke symptoom.

Veelal begint een Frozen Shoulder zonder duidelijke oorzaak. Daarnaast kan een val op de schouder of langdurig gebruik van mitella/sling na operatie, leiden tot een Frozen Shoulder. De leeftijd van de patiënten met een Frozen Shoulder ligt gemiddeld tussen de 40 en 60 jaar.

De Frozen shoulder bestaat uit drie fases, die elk persoon doorloopt:

  • Freezing (bevriezende) fase. Deze duurt 2 tot 9 maanden. Er is vaak behoorlijke pijn aanwezig en de stijfheid neemt langzaam toe. Nachtelijke pijn komt vaak voor.
  • Frozen (bevroren) fase. Duurt 4 tot 12 maanden. De stijfheid van de schouder staat op de voorgrond, de pijn neemt geleidelijk af.
  • Thawing (dooi) fase, de laatste fase, deze duurt enkele maanden tot jaren. De beweeglijkheid van de schouder neemt weer toe tot de patiënt klachtenvrij is.

Deze aandoening heeft een tijdrovend herstel waarbij ProFysio Amsterdam met de juiste begeleiding en intensiteit de patient zo goed en snel mogelijk door deze vervelende periode heen helpt.

Diegene die het eerder meegemaakt hebben herkennen het gevoel van een gehele of gedeeltelijke schouder luxatie direct: Alsof de schouder van binnen niet langer vast zit aan het overige gedeelte van de arm. Met een minder moeilijk woord noemen we dat ook wel een instabiel schoudergewricht.

Dit betekent dat de schouderkop niet goed in de schouderkom gedrukt wordt, waardoor deze gedeeltelijk (subluxatie) of helemaal (luxatie) uit de kom kan gaan.
De schouder heeft dus teveel ruimte om te bewegen (hyperlaxiteit). De oorzaken zijn divers. Een instabiel schoudergewricht kan veroorzaakt worden door een trauma, waarbij er een val op uitgestrekte arm of een directe klap op de schouder plaatsvindt. De schouder kan hierbij uit de kom raken en het kapsel en pezen rondom het gewricht kunnen hierdoor uitrekken of inscheuren. Verder kan schouderinstabiliteit veroorzaakt worden door het uitvoeren van intensieve sportactiviteiten, zoals baseball, volleybal en zwemmen waarbij de schouders veel krachten te verduren krijgen. Tot slot kan ook genetische aanleg zorgen voor schouderlaxiteit (hypermobiliteit).

Bij schouderinstabiliteit kunnen de structuren rondom de schouder geen normale stabiliteit meer bieden, waardoor herhaalde (sub)luxaties of ontwrichting van de schouder kunnen optreden, zelfs bij gewone dagelijkse activiteiten. Dit kan leiden tot verdere schade aan het gewricht. Optredende symptomen kunnen een kloppende en/of doffe pijn, een klem- en/of klik gevoel, het (deels) uit de kom schieten, instabiel gevoel rondom de schouder en krachtverlies zijn.

De kans dat de schouder nogmaals uit de kom gaat na een eerdere luxatie is vaak groter. Dit komt doordat het gewricht beschikt over een kraakbeen rand maar deze kan afbreken na luxatie waardoor de kop gemakkelijker uit de kom gaat.

ProFysio Amsterdam kijkt samen met de patiënt hoe de schouder in het dagelijks leven gebruikt wordt en adviseert op basis hiervan, in combinatie met het klachtenbeeld een behandelplan. Dat kan variëren van het sterker maken van die spiergroepen rondom de schouder tot aan het voorbereiden voor een schouderoperatie.

(SUBACROMIAAL PIJNSYNDROOM, BURSITIS, TENDINITIS)

Bij een pijnlijke schouder is tot wel 80 procent van de gevallen sprake van wat we met een moeilijke term schouder impingement of subacromiaal pijnsyndroom (SAPS) noemen. Dit hoge percentage komt omdat er in de ruimte rond het schoudergewricht zich de slijmbeurs en een aantal pezen van spieren bevinden.
Acute of langdurige overbelasting van structuren in deze (subacromiale) ruimte kan leiden tot lokale weefselbeschadiging en ontsteking van de slijmbeurs of pezen (bursitis/tendinitis). De pijnklachten die patiënten aangeven, bevinden zich niet alleen in de schouder maar kunnen ook uitstralen naar de voorzijde van de schouder en de bovenarm. Bewegingen zoals het heffen van de arm boven schouderhoogte, liggen op de schouder, reiken en jas aantrekken zijn vaak pijnlijk.
Bij een val op de schouder en daaruit voortvloeiende klachten kan het handig zijn om aanvullend onderzoek te laten verrichten ( echo, MRI ) om de weefselkwaliteit van de spieren en pezen te bekijken en zo tot een goede diagnose en behandelplan te komen. Vaak begint de klacht echter zonder duidelijke oorzaak en neemt deze geleidelijk toe.

ProFysio Amsterdam brengt de schouderklachten van de patient in kaart waarbij wij kijken naar factoren als mobiliteit, stabiliteit, coördinatie en kracht. Daarna gaan wij samen met de patient aan de slag met een duidelijk behandelplan zodat de schouder weer gaat functioneren zoals dat bedoeld is.

Omdat de schouder het meest mobiele gewricht van ons lichaam is, kunnen er de nodige problemen in het gewricht ontstaan. Vaak kan er veel worden opgelost met behendelen en oefeningen maar soms is een operatie noodzakelijk.

Het gewricht bestaat uit een passief systeem (zoals botten, banden, kapsel) en actief systeem (spieren). De botten die tot het schoudergewricht behoren zijn het schouderblad (scapula), bovenarm (humerus) en het sleutelbeen (clavicula). De spieren die het meest zorgen voor de stabiliteit van de schouder zijn de m. infraspinatus, m. supraspinatus, m. subscapularis en de m. teres minor. Deze spieren worden de rotator cuff genoemd.

De schouderoperaties die het meest worden uitgevoerd zijn:

  • Hechten van rotator cuff spier/pees
  • Hechten van labrum
  • Capsular shift
  • Prothese
  • Laterale sleutelbeen resectie

De klachten waarvoor een operatie nodig is ontstaan vaak als gevolg van een trauma of veroudering.

ProFysio Amsterdam kan twee rollen vervullen rondom de schouderoperatie.

  1. Pre operatief: hierbij zorgen wij ervoor dat jouw gewricht en de spieren die eromheen liggen, in zo’n goed mogelijke staat de operatie in gaan. Dit met als doel zo goed mogelijk te herstellen na de operatie. Op deze manier stellen wij jou in staat om optimaal bezig te zijn met je herstel, nog voorafgaande de operatie.
  2. Post operatief: waarbij het behandelen, trainen en het geleidelijk mobiliseren van het schoudergewricht een essentiële rol speelt in het herstelproces. Hierbij ‘luisteren’ wij heel scherp naar de signalen die jouw lichaam ons geeft.
Chat openen
Direct contact? Stuur ons een bericht!
Hi!

Waarmee kunnen we je helpen?