Pijn aan de knie

Erg vervelend. Gelukkig hebben we bij ProFysio jarenlange ervaring met het behandelen van knieklachten.

ProFysio Amsterdam heeft veel ervaring in het behandelen van knieklachten. ProFysio Amsterdam verzorgd al meer dan 10 jaar de gezamelijke kniepoli tussen fysiotherapeut en orthopedische chirurg binnen het OLVG en het medisch centrum Jan van Goyen. Dit kunnen zijn knieklachten na overbelasting of trauma en patiënten die komen revalideren na een operatie. ( bv voorste kruisband letsel, meniscus, hemi-totale knie prothese ).

Het kniegewricht is opgebouwd uit drie botstructuren: het onderbeen, bovenbeen en de knieschijf. Om deze structuren goed te laten bewegen liggen er rondom de knie spieren, pezen en het gewrichtskapsel.

Aan de buitenkant kom je twee banden tegen die moeten zorgen voor de zijdelingse stabiliteit. Binnen de knie liggen de voorste en achterste kruisband. Zij voorkomen dat het onderbeen naar voren, achteren of rotatoir verschuift. Daarnaast voorkomen de kruisbanden dat er bepaalde draaibewegingen mogelijk zijn tussen het onder- en bovenbeen.

Naast de vier banden bevinden zich in de knie tussen het bovenbeen en het onderbeen de binnen en buiten meniscus. Dit zijn twee halvemaanvormige schijfjes van zacht kraakbeen. De menisci vangen schokken van de knie op.

Last van knieklachten?

Neem direct contact op voor een afspraak met een van onze specialisten.

Klachten aan de knie komen in verschillende vormen voor met daarbij evenzoveel verschillende behandelmethoden. De klachten zelf worden onderverdeeld in twee typen; acute klachten, die voornamelijk ontstaan door trauma of een ongeval (denk hierbij aan een valpartij of een ongeluk op het voetbalveld). Naast de acute klachten zijn er klachten die horen bij overbelasting. Dit type klacht komt voort uit te veel en/of verkeerd bewegen en vaak worden de klachten aan de knie hierbij geleidelijk erger.

Knieklachten kunnen variëren van aanhoudende pijn tot een instabiel gevoel, stijfheid of zelfs het blokkeren van de knie.

Veel voorkomende knie klachten

Voor menig sporter is het een term die zij liever niet willen horen: kruisbandklachten. Dat betekent meestal een behoorlijk revalidatieperiodes, zeker als er een operatieve ingreep nodig blijkt te zijn.

De voorste en achterste kruisband zitten in het midden van het kniegewricht en zorgen voor de stabiliteit. De voorste kruisband is belangrijk bij draaibewegingen terwijl de achterste kruisband juist zorgt voor voorwaartse en achterwaartse stabiliteit. Beide zijn essentieel voor een goed werkend kniegewricht.

Een ruptuur van de voorste kruisband vindt vaak plaats tijdens het maken van een verkeerde draaibeweging met sporten of in het dagelijks leven. Bij de achterste kruisband daarentegen gaat er vaak trauma aan vooraf. Bij een ruptuur aan de banden wordt er door de ongelukkige vaak een ‘knappend’ geluid gehoord, waarna vaak de knie dik wordt en erop staan lastig is.

Initiële symptomen van een ruptuur zijn pijn, een dikke knie en gedeeltelijk of niet kunnen uitvoeren van dagelijkse activiteiten (lopen, traplopen). Wanneer de zwelling in knie wat geslonken is, wordt er vaak instabiliteit ervaren in de knie met het gevoel ‘erdoorheen te zakken’.

Bij een kruisbandruptuur wordt er in overleg met de medisch specialist gekozen voor een conservatief of operatief traject. Bij een operatieve ingreep ( voorste kruisband reconstructie ) zal een lang herstel in het verschiet liggen. ProFysio Amsterdam heeft, als één van de specialisaties, revalidatie na operatieve ingrepen.

De knie is een gewricht dat gevormd wordt door drie botstructuren: het onderbeen, bovenbeen en de knieschijf. In de knie bevinden zich ook (tussen het bovenbeen en het onderbeen) de binnen en buiten meniscus. Dit zijn twee halvemaanvormige schijfjes van zacht kraakbeen. De functie van de meniscus is het opvangen van schokken en het gelijkmatig verdelen van de druk tussen het onderbeen en bovenbeen.

Klachten aan de meniscus komen vaak voort uit sporten of door het verouderingsproces in het lichaam.

Zo komt een scheur in de meniscus vaak voor. Onder andere stijfheid, bewegingsbeperking, zwelling, warmte, roodheid, instabiliteit en slotklachten vormen slechts een kleine greep.

Bij ProFysio Amsterdam brengen wij de klachten in beeld door jouw knie uitvoerig te testen. Met de bevindingen die daaruit worden opgedaan gaan wij met jou aan de slag om jouw klachten te laten afnemen/verdwijnen, afhankelijk van het type klacht.

Behandeling Meniscus

Het doel van fysiotherapie is om te voorkomen dat er meer schade ontstaat in de knie, herstellen van de bewegelijkheid, kracht en stabiliteit naar het niveau van voor de blessure.
Het herstel na een meniscus klachten verschilt per patient. Zo zijn er mensen die vrij snel hun sport weer kunnen hervatten na een operatie (bijvoorbeeld goed getrainde jonge sporters met ongecompliceerd letsel), maar er zijn ook mensen die een langdurig revalidatietraject moeten doorlopen (bijvoorbeeld iemand met knieklachten in de voorgeschiedenis of gecompliceerd letsel). Recent onderzoek heeft aangetoond dat niet elke meniscus klacht geopereerd moet worden. Een meniscus kan ook herstellen zonder operatie. Het herstel en de revalidatie zal er ongeveer hetzelfde uitzien als na een operatie. Mocht de therapie onvoldoende effect hebben, dan kan er later alsnog worden besloten om te opereren.

De knie vormt een essentieel onderdeel van onze mobiliteit. Wanneer de kwaliteit van delen van het kniegewricht erop achteruit gaat, treden er klachten op die vaak ten kostte gaan van onze mobiliteit.

Op de uiteinden van de botten in het kniegewricht bevindt zich het kraakbeen waarvan door artrose de kwaliteit wordt aangetast. De functie van dit laagje kraakbeen is het gemakkelijker maken van de buig of strekbeweging van de knie.

Bij knieartrose is de belangrijkste verandering een vermindering van de dikte en kwaliteit van het kraakbeen. Het kraakbeen wordt dunner en onregelmatig. Aan de randen wordt het bot breder en het gewricht wordt dikker.

Artrose in de knie vier fases waarbij de eerste fase zich zal voordoen zonder dat er symptomen ervaren worden.

  1. Minimale bot verandering waarbij er geen pijn of discomfort aanwezig is
  2. Er vindt meer stijfheid plaats, vooral na lang lopen
  3. Meer pijn na belasten en langdurig aanhouden van houdingen (zitten – slapen) – meer stijfheid
  4. Pijn tijdens belasten en in rust doordat het kraakbeen bijna geheel verdwenen is

Bij ProFysio Amsterdam gaan wij met jou aan de slag om de mobiliteit van jouw knie zo optimaal mogelijk te houden. Niet bewegen maakt de werking van de knie niet beter en te veel bewegen werkt averechts. Wij zorgen voor de intensiteit die bij jouw lichaam past.

(TOTALE – OF HEMI KNIE PROTHESE)

Het inbrengen van een hele of halve knieprothese heeft als doel om weer pijnvrij te kunnen bewegen. Vaak mag het been direct na de operatie al volledig belast worden, waardoor de revalidatie meteen kan beginnen.

Bij ProFysio Amsterdam stelt de fysiotherapeut samen met u persoonlijke doelen op om de revalidatie zo prettig én vlot mogelijk te laten verlopen. Afhankelijk van de opgestelde doelen worden er naast de behandelingen oefeningen gedaan om de conditie, kracht en coordinatie weer op te bouwen.

De knieprothese zelf bestaat uit 3 onderdelen; een kop, een kom en een plastic schijf. Deze schijf bevindt zich tussen de metalen delen van de knieprothese en zorgt ervoor dat het kniegewricht soepel scharniert.

Deze specifieke blessure zorgt voor pijnklachten aan de onderkant van de knieschijf omdat de peesaanhechting overbelast is geraakt. Deze knieklacht kan het functioneren in werk en sport beperken. Deze pees van de bovenbeenspier loopt over de knieschijf en hecht aan op het scheenbeen. Wanneer de spier aangespannen wordt, strekt de knie.

De meeste belasting op de pees vindt plaats bij het door de knie zakken en dit zal dan ook de meeste pijn geven. Denk hierbij aan traplopen, fietsen tegen hoge weerstand en natuurlijk springen.
ProFysio Amsterdam bekijkt de mate van overbelasting en zorgt voor een passende behandeling. Daarnaast zal er onderzocht worden middels lichamelijk onderzoek of er herstelbelemmerende factoren aanwezig zijn, denk aan verminderde beweeglijkheid van de rug, heup, knie en enkel.

(DISTORSIE)

Gedurende ons leven maken wij allerlei bewegingen en een deel daarvan pakt helaas niet goed uit. Zo kan er een verdraaiing van de knie optreden tijdens het beoefenen van een sport of gewoon in het dagelijks leven. Wanneer er tijdens de verdraaiing een verstuiking plaatsvindt, kan het kniegewricht daarop reageren.

De knie wordt stabiel gehouden door de banden en spieren die rondom de knie liggen. Wanneer er een verstuiking optreedt kan dit een lichtte verrekking van de band(en) tot gevolg hebben. Oók is irritatie van de gewrichtskapel liggend rondom de knie een mogelijkheid.

Symptomen die kunnen opspelen zijn pijn, zwelling en een verminderd functioneren van de knie. Wanneer de knie dermate veel opzwelt is het belangrijk om deze minder te gaan bewegen. Dit zorgt ervoor dat het interne vocht verdwijnt en het herstelproces kan beginnen.

Bij ProFysio Amsterdam stellen we een diagnose door middel van een aantal tests aan de knie én jouw beschrijving van de klachten. Bij twijfel of er sprake is van intra articulair letsel kan er snel geschakeld worden met onze samenwerkende specialisten van het OLVG en het medisch centrum Jan van Goyen voor mogelijk aanvullend onderzoek. ( Röntgen of MRI scan ).

Het patellofemoraal pijn syndroom wordt veroorzaakt door een verkeerde of verminderde sporing van de knieschijf ten opzichte van het bovenbeen. Wanneer het been zich buigt of strekt, beweegt de knieschijf door een gleuf. Het herhaaldelijk maken van deze beweging kan irritatie opwekken wanneer deze niet goed in de gleuf spoort.

De klachten ontstaan dan ook na een verandering van de sporing van de knieschijf. De oorzaak daarvoor hoeft niet perse in de knie zelf te liggen maar zijn veelal te vinden in andere gewrichten. Voorbeelden hiervan zijn spierzwakte, doorgezakte voeten, verminderde bewegelijkheid van de enkel, heup, bekken, lage rug en een verminderde romp stabiliteit.

Een gevolg hiervan is dat de pijn vaak toeneemt bij traplopen, hurken, knielen, lang in dezelfde houding zitten of tijdens het beoefenen van een sport. Daarnaast kunnen er ook knarsende geluiden vanuit de knie te horen zijn en wordt er regelmatig een lichte zwelling rondom de knie geconstateerd.

Sporten én hamstring klachten zijn innig met elkaar verbonden.

Hamstring klachten kunnen ontstaan door een trauma op bijvoorbeeld het voetbalveld of door een overbelasting op bijvoorbeeld werk of sport.

Over het algemeen zijn er 2 typen acute hamstringblessures te onderscheiden. De meest voorkomende vorm van hamstring klachten ontstaan tijdens het sprinten in de spierbuik van de spier (meestal in midden aan de achterzijde van het bovenbeen). Een andere vorm zorgt voor klachten bij de aanhechting op het bekken. Dit ontstaat vaak bij het overstrekken van de hamstring, bijvoorbeeld bij uitglijden. Deze klachten leveren direct problemen op met bewegen omdat de functie van deze spieren onder andere het buigen van de knie en strekken van de heup zijn.

De hamstrings bestaan uit 3 spieren en lopen vanaf de achterkant van het bekken naar de knie. Twee van de drie spieren (m. semitendinosus en de m. semimembranosus) hebben de aanhechting aan de binnenkant van het onderbeen zitten. Bij de derde spier (m. biceps femoris) zit deze aanhechting aan de buitenkant vast.

Bij blessures aan de hamstrings wordt de ernst uitgedrukt in drie gradaties:

  • Graad 1: Een milde scheur, er is dan vaak sprake van een verrekking zonder scheuring van spiervezels
  • Graad 2: Er is een spierscheur aanwezig in een deel van de spier
  • Graad 3: Een totale scheur van de hele spier

Bij ProFysio Amsterdam zijn we gespecialiseerd in sport blessures zoals een hamstringblessure. Met onze ervaring bij deze blessures kunnen wij de patiënt helpen om in het voor jou juiste tempo te herstellen.

Chat openen
Direct contact? Stuur ons een bericht!
Hi!

Waarmee kunnen we je helpen?