Gezamenlijk spreekuur fysiotherapeut en orthopeed

Gezamenlijk spreekuur fysiotherapeut en orthopeed

ProFysio Amsterdam heeft een samenwerkingsverband met de vakgroep orthopedie van het OLVG West en het Medisch Centrum Jan van Goyen. De gezamenlijke kennis van beide specialisten wordt ingezet om snel en gericht een behandelplan op te stellen voor patiënten met acute sportblessures of chronische klachten. Door de intensieve samenwerking is er een goede communicatie tussen fysiotherapeut en orthopeed. Met als resultaat effectieve en betere zorg voor de patiënt.

Dit spreekuur is voor iedereen die snel en adequaat zorg nodig heeft bij een acute sportblessure of bij andere orthopedische klachten. Het spreekuur heeft een multidisciplinair karakter. Dat betekent dat uw blessure vanuit verschillende expertises (orthopedisch en fysiotherapeutisch) wordt onderzocht en behandeld. Tijdens het spreekuur heeft u eerst een intakegesprek met de fysiotherapeut waarna uw klachten direct worden onderzocht. Indien nodig wordt er ook een röntgenonderzoek aangevraagd. De fysiotherapeut bespreekt de bevindingen met de orthopeed waarna u te horen krijgt welke behandelmogelijkheden er zijn.

samenwerking orthopeed fysiotherapuet

fysiotherapeut en orthopeed

Voordelen gezamenlijk spreekuur

  • U wordt op dezelfde dag gezien door de orthopeed en de fysiotherapeut
  • Door de gezamenlijke expertise kunt u rekenen op een snelle en gerichte diagnose
  • Er is een echo- en röntgenapparaat aanwezig op locatie
  • Door de intensieve samenwerking tussen de orthopeed en fysiotherapeut komt u minder vaak op consult
  • Het revalidatietraject wordt beter op elkaar afgestemd, wat gunstig is voor uw herstel
  • Goede communicatie tussen orthopeed en fysiothereapeut

Mogelijke uitkomsten gezamenlijk spreekuur